Startsida        
Bilder 2013 Bilder 2012 Bilder 2011 Bilder 2010 Bilder 2009 och tidigare
Mjödbussen Bilder 2016 Bilder 2014  Bilder 2017 Bilder 2018
Honungsslungor       Bilder 2019
Bilder 2015  
bees_on_car 9 sept 2015

Bin har satt sig på skåpbilens dörrhandtag.  Förmodligen var det en bekant doft av honung och vax som drog vilsna bin från slunglokalen till just denna plats.
avläggare 4 juni 2015

I varje avläggare paras två drottningar.
nucs 1 juni 2015

Avläggare på väg ut till bigårdar. I varje låda ryms två små avläggare på tre ramar vardera, med fluster åt olika håll.
honey in tank Mars 20105

Honung rinner från en tunna ner i en f.d mjölktank som rymmer 800 kg. En rostfri grind rör om i honungen tills den är färdig att tappa på burk.
vår i bigården April  2015


Vår i bigården.